FUNKTIONER

Roller


Normalt er der mange forskellige involveret i behandlingen af ​​ansøgninger, når du bevilger midler. Dette er grunden til, at GrantControl gør det muligt at tildele forskellige roller og adgangsrettigheder indenfor og udenfor din organisation. Lær mere om rollerne nedenfor.

Administrator

Administrator er ansvarlig for at udføre administrationen af GrantControl.


Administrerer brugere og roller

Kan oprette og redigere ansøgningsskemaer

Har en oversigt over sagsprocesserne i systemet

Kan redigere alle tekster, etiketter og hjælpetekster i systemet

Kan administrere e-mails og breve i systemet

Kan administrere budget, støtteområder (kategorier) og finanspolitisk år

Kan styre bestyrelsesmøder (Udført af sagsbehandler)

Kan oprette Azure AD login til organisationen

Ansøger

Ansøger indsender tilskudsansøgninger i din organisation.


Mobil kompatibel

Har adgang til Min side

Har oversigt over ansøgninger, meddelelser, breve, økonomi og afregning

Kan gemme ansøgning som kladde inden indsendelse

Kan ændre sprog (flere sprog understøttes)

Brevene sendes automatisk på det sprog, som ansøgeren har valgt

Kan følge økonomi ved tilskud og anmode om betaling

Har adgang til statusrapporter og tilskud

Bliver underrettet, når det er relevant

Sagsbehandler

Sagsbehandler er en person, der er ansvarlig for at administrere tilskudsansøgninger i din organisation.


Har adgang til dashboard med oversigt over sager, ansøgere og kommunikation

Har adgang til hurtig søgning for at finde en hvilken som helst sag

Har adgang til avanceret søgning efter sager

Kan gemme søgninger til understøttelse af arbejdsgange og interne rapporter

Kan tilgå ansøgermodul for at finde ansøgere

Se deres tidligere ansøgninger

Kan logge ind som ansøger, kommunikere med ansøger

Kan organisere ansøgninger i klare guidede arbejdsgange

Kan sikre at data er validerede og konsistente i alle processer

Kan indstille sager til bestyrelsesmøde, håndtere bestyrelsesmøde online

Kan eller eksportere agenda og fuld PDF-version af alt materiale til bestyrelsen

Kan oprette tilskud og betalinger (godkendt af økonomiansvarlig)

Kan generere breve med underskrifter (bevillingsbrev, afslagsbrev osv.)

Kan sende beskeder til ansøgere

Se al historik på ansøgningen og sagsbehandlingen (hvem gjorde hvad)

Kan oprette ansøgninger

Kan opbygge rapporter i avanceret søgning, foretage avancerede søgninger

Kan gemme søgninger for altid at have overblik over sagerne

Har adgang til alle dokumenter i ansøgningen

Financial Manager (økonomi ansvarlig)

En Financial Manager er en person, der er ansvarlig for økonomien i din organisation.


Godkender bevillinger og betalinger

Kan foretage bankbetalinger

Har adgang til økonomirapporter om tilskud og budget

Har adgang til økonomirapporter om ikke gennemførte bevillinger og refusioner

Prøv GrantControl

30 dages gratis prøveversion


Starte dit eget GrantControl-system. Du vil være i gang om fem minutter og være i stand til at oprette støttekategorier, ansøgningsskemaer, e-mail, brevskabeloner og modtage ansøgninger.

Prøv det nu