https://package-manager.grantcontrol.net

Brugervenlig administration af ansøgninger

User-friendly administration of applications

Funktioner

Features

Start allerede i dag

Start today

GrantControl er software as a service. I kan selv opsætte støtteområder, spørgeskemaer, e-mail indhold, brev indhold og gøre alt klar til modtagning af ansøgninger.

GrantControl is software as a service. You can directly in the system set up support areas, application schemas, e-mail content, letter content and prepare everything for receiving applications.

Har du brug for hjælp er vi klar ved supporten online.

If you need help, we are ready for online support.

Få styr på GDPR

Manage GDPR

GrantControl har fuld fokus på de nye GDPR-krav og systemet lever helt op til persondataforordningen. Med GrantControl kan I nemt sikre, at jeres sagsbehandling overholder den nye persondatalov.

GrantControl is fully focused on the new GDPR requirements and the system fully complies with the Personal Data Regulation. With GrantControl you can easily ensure that your case management complies with the new Personal Data Act.

Gør det nemt

Make it easy

Med GrantControl får I en komplet fondsadministration, der gør det nemt for alle involverede parter at sende og behandle ansøgninger. Derudover vil det være slut med stakkevis af papiransøgninger, bilag, korrespondancer og andet.

With GrantControl, you get a complete fund management that makes it easy for all parties involved to submit and process applications. In addition, it will be the end of stacks of paper applications, documents, correspondences and more.

Brugervenligt digitalt ansøgningsforløb

Easy-to-use digital application process

GrantControl gør det let for ansøgeren at indsende sin ansøgning igennem det elektroniske ansøgningsskema og let for sagsbehandleren at behandle sager eller indgå i dialog med ansøgeren. Ansøgeren kan løbende nemt gemme sin ansøgning og genoptage arbejdet igen.

GrantControl makes it easy for the applicant to submit his application through the electronic application form and easy for the examiner to consider cases or enter into dialogue with the applicant. The applicant can continuously easily save his application and resume work again.

Logisk transparent sagsbehandling

Logical transparent administation of applications

Med GrantControl er der 100% styr på alle sagsgange og du ved præcist hvad du skal gøre som sagsbehandler. GrantControl samler ansøgninger, sagsbehandling, kommunikation og administration i et intuitivt og brugervenligt system.

With GrantControl there is 100% control of all cases and you know exactly what to do as a case manager. GrantControl brings applications, case management, communications and administration into an intuitive and user-friendly system.

Glem ikke opgaver - automatisk respons og notifikationer

Do not forget tasks - automatic response and notifications

GrantControls har nøje styr på sagsgange og dilaogen med ansøgere. System kan opsættes med automatisede svar og handliger, så det det er let for Jer at styre dialogen med ansøgerne.

GrantControls is in full control of the application process and which steps to take pushing your work further. Automatic e-mails and letters can be generated, supporting exactly your workflows and how you would like to engage in dialogue with applicants.

Brug for hjælp?

Need help?

Vi er klar online med support og vejledning. Vi kan også hjælpe med at opsætte design af brevpapir, importere eksisterende ansøgninger.

We are ready online with support and guidance. We can also help set up letterhead designs, import existing applications.

Om GrantControl

About

GrantControl er et komplet administrationssystem målrettet fonde og digital sagsbehandling af ansøgninger. Vi har fokus på vores kunders specifikke behov og kan opbygge jeres platform efter de kriterier I stiller. Fælles for GrantControls administrationssystem er at systemet samler ansøgninger, sagsbehandling, kommunikation og administration i et intuitivt og brugervenligt system.

GrantControl er udviklet i tæt samarbejde med fonde

Vi har mere end 9 års erfaring med etablering af administrationssystemer til fonde og kender til alle involverede parters behov i forbindelse med sagsbehandling.

GrantControl is a complete management system targeted funds and digital administration of applications. We focus on our customers' specific needs and can build your platform according to the criteria you set. Common to GrantControl's management system is that the system brings together applications, case management, communication and administration into an intuitive and user-friendly system.

GrantControl is developed in close cooperation with foundations

We have more than 9 years of experience in establishing management systems for foundations and know the needs of all parties involved in case management.

GrantControl trial version

GrantControl trial version

Udfyld formularen nedenfor for at starte din egen GrantControl. På fem minutter er du i gang og vil selv kunne opsætte støtteområder, ansøgningsskemaer, e-mail, brevskabeloner og modtage ansøgninger.

Trial versionen er gratis i 30 dage.

Fill out the form below to start your own GrantControl. In five minutes you are up and running and will be able to set up support areas, application forms, e-mail, letter templates and receive applications.

The trial version is free for 30 days.

.grantcontrol.net
Choose one or more languages for your trial: Vælg et eller flere sprog til din trial: